Ngày 09/05/2016 11:28

Vào cửa hàng trộm trăn ‘khủng’ rồi giấu vào quần

Một người đàn ông đã lén lút mở tủ kính, lấy ra một con trăn và nhét vào quần hòng che mắt “thiên hạ”.

Theo: HX

Xem tin tức ngoi sao mới nhất