Giới Trẻ

 Lễ Độc Thân và câu chuyện chưa kể

Lễ Độc Thân và câu chuyện chưa kể

Ngày 11/11 hàng năm được coi là Lễ Độc Thân của giới trẻ ở một số nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Vào ngày này, dân chúng ở nhiều nơi cũng nô nức mua sắm hàng giảm giá. Tại sao một ngày hội dành cho các F.A lại trở thành “đại hội mua sắm toàn dân”? Cùng xem nhé!

Xem tin tức ngoi sao mới nhất