Đời sống

Thương lắm, mẹ và con gái

Thương lắm, mẹ và con gái

Người ta vẫn nói, con gái là người tình kiếp trước của cha, cơ mà tôi vẫn thấy rằng mẹ và con gái mới thực là cảm động. Ở đó, mối quan hệ giữa mẹ và con gái, có những thứ nhiều hơn cả tình mẹ con. Là 2 người phụ nữ duy nhất không có đố kỵ, không có ganh đua, không có hơn thua. Là 2 người phụ nữ thương nhau, thương nhau đến chết đi được.

Xem tin tức ngoi sao mới nhất